Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

I krysset Bestumveien/Ullernveien/Fagertunveien har det vært en lekkasje vedr. avløp. Gravearbeidene er avsluttet, og det er foretatt en midlertidig utbedring. Slik har det nå vært i minst 14 dager.Imidelrtid er det tydelig at arbeidene ikke er endelig avsluttet. Ved kjøring over det området der det har vært gravet, må man holde en hastighet lavere enn 5 km/time, for ikke å få ødelagt bilen. Det må foretas avsluttende asfaltering og antakeligvis monteres en ny ring på kummen, slik at den kommer opp i rigtig høyde.

Publisert av Peter Bjering 15:50, tor. 28 mars 2019

Info er lagt inn over under "Oppsummer problemet".

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no