Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Knappen på den ene siden mot parken virker ikke

Rapportert anonymt 06:57, tor. 4 april 2019

Den ene knappen virker, men ikke den andre

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no