Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Asfalt mangler på fortau

Rapportert anonymt 15:05, tor. 4 april 2019

Manglende asfalt. Nå er veiarbeidet i Torsgate/Freyasdalsgate ferdig for lengst, og fortauet har vært uten asfalt i to år. Torsgate ble asfaltert i fjor. Hvorfor blir ikke fortau utenfor Freyasdalsvei 62 også asfaltert ferdig? I tillegg mangler det asfalt på veien i krysset Freyasdalsvei 62/Torsgate, retning Marviksveien. Med det samme det asfalteres, så kan det fint også lappes i de hullene i asfalten som er i fra Torsgate/Freyasdalsvei - retning Marviksveien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no