Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig drenering på gang og sykkelsti.

Rapportert anonymt 16:30, lør. 13 april 2019

For noen år siden ble det gravd ned noen kabler ved sykkelstien, hvorav disse ikke ble asfaltert over. Dette har ført til at grøften ikke fungerer etter hensikt, og det dannes en kjempestor vanndam utfor Breidablikk 7B. Problemet er størst på våren når slukene ikke er åpen, samt ved store nedbørsmengder. En sluk er også grodd igjen.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no