Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vann på vei graver seg ned midt i veien og lager farlig hull.

Publisert av Arild Burud 15:18, man. 15 april 2019

Samme plassering som i fjor, antar det har vært forsøkt reparert tidligere, men uten hell. Går en stikkrenne under veien.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no