Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig vei med mye hull hele vegen opp i gjennom Beistadgrenda, skulle vært skrapet.

Publisert av Ragnhild vold 20:06, ons. 17 april 2019

Forferdelig mye og skarpe hull opp hele veien i Beistadgrenda. Skulle vært skrapet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no