Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det er svært ønskelig at fartsgrensen settes ned til 50 forbi bebyggelsen her. Det bor skolebarn her og fartsgrensen forbi husene her er 80!! Vi ser helst at 50 sonen begynner nedenfor feristen og IKKE i begynnelsen av bakken opp til E136.

Publisert av Marianne Stubbrud 16:01, søn. 21 april 2019

Forlengelse av 50 sone.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no