Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke!

Rapportert anonymt 12:34, ons. 24 april 2019

Gatelys fungerer ikke!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no