Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gangstier og fortau ikke feiet.

Publisert av Kai Halvor Juva 06:30, tir. 30 april 2019

Gangstier og fortau ikke feiet.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no