Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Løst kumlokk

Publisert av Pål Jakobsen 08:13, ons. 1 mai 2019

Løst kumlokk på nordsiden av Narvik nedenfor kirkegården i sydlig retning/felt

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no