Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hekk

Rapportert anonymt 18:38, søn. 5 mai 2019

Hekken hindrer sikten fra Rosenberggate til trafikken opp Oddekleiva.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no