Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende veiskulder på beggesider og smal veibane

Publisert av Trond Ragnar Skog Jenssen 14:52, tir. 7 mai 2019

Homledalsveien er her forsmal til at to biler kan passere hverandre. Dette gjelder ca. 50 meter av Homledalsvegen fra krysset til Åsvegen. Ved passering blir det kontakt mellom bilene eller man kjører seg fast i grøfta. Rygging tilbake ut mot Åsveien kan skaper farlige situasjoner, da dette krysset er uoversiktelig for trafikk som kommer nordfra. Dette var faktisk bedre før veien ble "utbedret" med asfalt for en tid tilbake.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no