Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelysene står på om dagen

Rapportert anonymt 17:49, ons. 8 mai 2019

Gatelysene står på om dagen, men er avslått om natten utenfor brår omsorgsboliger.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no