Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

20 cm dypt hull 30 cm i diameter. sørgående veibane

Publisert av Ole M Axelsen 13:01, tir. 14 mai 2019

Hull i nylagt asfalt, sørgående veibane. Livsfarlig for MC, ol.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no