Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Busstopp, med kantstopp, rett foran fotgjengerovergang

Publisert av GW 16:03, ons. 15 mai 2019

Møllendalsveien busstopp uten busslomme fører til at busser stopper rett foran fotgjengerovergang. Selv ved forbikjøring av buss i meget lav fart er fotgjengerovergang uoversiiktlig. Når man velger kantstopp, bør man da flytte/fjerne fotgjengerovergang like foran bak busstopp? Av sikkerhetsmessige grunner. Av samme grunn som parkering inntil fotgjengerovergang er forbudt.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no