Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Ødelagt midtrabatt+ skilt peker feil vei.

Rapportert anonymt 17:56, ons. 15 mai 2019

I krysset V. Totenvei og Yx er midtrabatten delvis ødelagt med løse kantsteiner og betongdeler. Skiltet er også snudd feil vei. Trenger å repareres.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no