Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hele drensgrøfta ved veien er borte

Publisert av Espen Tverelv 14:55, søn. 19 mai 2019

Hele drensgrøfta langs veien på øversida av Storvolltunet, 9104, er igjengrodd. Det har i tillegg vært graving i forbindelse med fiber, noe som har resultert i igjengravi g av drensgrøft mor fellesparkering. Ber om at kommunen retter dette problemet, da overflatevann ikke finner vei.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no