Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Manglende asfaltering etter gravearbeid

Rapportert anonymt 20:03, tor. 23 mai 2019

Det har nå gått veldig lang tid etter oppgravingen ved kummene i krysset Seiersted veg/Bjørkvegen, uten at det er blitt reasfaltert!

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no