Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mangler kumlokk til dyp overvannskum. Fare for at barn kan dette nedi.

Rapportert anonymt 10:33, lør. 25 mai 2019

På østsiden av vegen ligger det en kum i grøfta. Ca. 100 m nordøst for Haga-krysset. Enkel tilkomst via landbruksavkjørsel.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no