Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veibane som er vasket vekk av flom. Grov pukk på vei.

Publisert av Hilde Eilen Holte 23:59, lør. 8 juni 2019

20 april ble veien her så oppløst av tele at biler hang fast. Kommunen kom da etter mye om å men med alvorlig grov pukk/grus som ble dumpet og dratt nedover denne strekken. Grusen er så grov at man kun kan trille over stykket med max 20 kmt. Flere har fått skåret sund sine bildekk av grov pukken. Like etter denne strekken har en elv runnet inn over veien å skylt vekk deler av veibanen. Se bilde. Kommunen vet om dette men velger å ikke gjøre noe. Dette skjedde også i påsken i år. Kommunen har også mottatt bilder og fått flere henvendelser om veien.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no