Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Store hull i veibane

Rapportert anonymt 22:23, tor. 13 juni 2019

Hei Veien fra Berganveien 40 i Ramnes ,til Ramnes private Barnehage har store hull i veibanen. Asfalten smuldrer opp ,og det er mer grus enn asfalt igjen på veien. Det er dype hull som blir dypere hver dag, da veien er svært trafikkert, fordi det ligger en barnehage i enden av veien. I barnehagen er det 65 barn som skal bringes og hentes 5 dager i uka, og i tillegg er det 15 ansatte. Dette tilsier at det er 160 biler som kjører på denne veien ekstra daglig. Og i tillegg kommer kjøring til eiendommer. Veien blir raskt dårligere når den er så trafikkert. Den er lappet mange ganger, men dette holder ikke mange ukene fordi hullene begynner å bli for store og for dype. Det er flere barn som har hatt stygge fallulykke på sykkel og sparkesykkel .Håper denne lille strekka av veibane kan prioriteres med ny asfalt da det er i byggefelt og tilkjøring til en barnehage. Mvh Anja

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no