Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Asfalt mangler på kommunal vei langs Kleivtunet 8.

Publisert av Atle Torvik Kristiansen 11:03, lør. 15 juni 2019

Asfalten mangler i ca 1,5 m belte på kommunal vei langs Kleivtunet 8 4643 Søgne. Asfalten har manglet i flere år og før vi flyttet inn. Naboer vet ikke når asfalten ble fjernet og hvorfor, men det var problemer med fryste avløpsrør i gata for flere år siden. Trolig har kommunen gravd vekk asfalten da.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no