Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Krapp og kantetet fartsdump

Publisert av Tom-Arild Sørum 08:48, man. 24 juni 2019

Farts dumpen på nord siden av jernbaneovergangen er blitt så kantete (når man kommer kjørende fra nord mot Elvestad ) slik at bilister er redd for bilen . Mange kjører utenom fartsdumpen, slik at den ikke får ønsker effekt.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no