Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Husdyrgjødsel tømt og lagret inntil bussholdeplass, sølt på holdeplassen

Rapportert anonymt 17:29, ons. 3 juli 2019

Det er tømt og lagret husdyrgjødsel inntil bussholdeplass, og sølt på plassen under tømming

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no