Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Friområde gror ned

Publisert av Børge Nøst 10:49, fre. 12 juli 2019

Friområde mellom Grømheia 82 og 84 er i ferd med å gro igjen, og trærne henger over over trappa på området, noe som gjør bruken mindre attraktiv.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no