Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Lastebiler sperrer synsvinkel

Rapportert anonymt 10:09, fre. 19 juli 2019

Når man kommer syklende på G/S-vei sørfra mot avkjøringen til bensinstasjonen, er det en parkeringsplass for mange anleggslastebiler. Disse lastebilene sperrer utsynet for biler som kommer fra bensinstasjonen, slik at trafikk på G/S-vei først er synlig alt for sent. Det foreslås at denne p-plassen stenges.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no