Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Det er veldig høye vekster rett før fotgjengerfelt

Publisert av Nordby 17:59, tir. 23 juli 2019

Det ville vært en fordel å kutte gresset noen meter før fotgjengerfeltet så det er lettere å se fotgjengere. Slik det er nå, er det en viss fare for at fotgjengere kan komme svært overraskende på bilister.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no