Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Forlatt bil uten skilter

Publisert av Jo Laurits Aksdal 18:36, fre. 26 juli 2019

Bilen har stått der forlatt i hele sommer

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no