Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Helt forferdelig vei, masse vaskebrett og hull

Publisert av Stian 15:59, lør. 27 juli 2019

Forferdelig vei helt opp. Masse vaskebrett og hull

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no