Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vegskulder utglidd

Rapportert anonymt 10:41, tor. 1 august 2019

Innerside av kurve ca.50 m opp Veggenveien fra x Forraveien. Utglidning av vegskulder i vårløsningen. Brer seg litt inn i vegbanen nå. Burde utbedres før større nedbør ventes for å unngå utvasking av vegbane.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no