Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skog i veikanten og grøfter langs hele Møysalveien.

Publisert av Thomas Olsen 16:31, man. 5 august 2019

Skog vokser opp og tetter stikkrenner samtidigt som at det begynner å vokse inn i veibanen. Særlig der det er autovern. Det blir dårlig sikt. Og en ellers smal vei blir enda smalere. Trafikkfarligt. Det har blitt gjort kantklipping,men sammenlignet med Sortland så er det ikke mye å skryte av.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no