Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke fra Arnoldts vei og videre retning Fossum bro.

Publisert av Inger Karin Kobbenes 21:26, tir. 6 august 2019

Gatelyset fungerer ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no