Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Veien er lite oversiktlig da trær og vegetasjon vokser.

Publisert av ivar.paulsen@ vibr.no 19:51, ons. 7 august 2019

Mangel på kantslått og trefelling gjør at veien blir smal og uoversiktlig.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no