Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gang og sykkelsti ender på bakketopp. Syklende og biler i høy fart møtes.

Publisert av Kjærand Torgerwen 19:44, tor. 8 august 2019

Sykler til barnehage og SFO med to små barn hver dag. Fylkesveien er svært uoversiktlig på punktet hvor gang og sykkelsti starter sør før Nordhus-krysset. I tillegg har bilene høy fart opp krysset, noe som gjør at jeg har hjertet i halsen nesten hver dag. Jeg er redd det kommer til å skje en ulykke der snart. Fartsdump på toppen av bakken og skilting at man møter gående burde være det minste som kunne komme på plass før vi klarer å få utbedret veien mot Sørneset med gang og sykkelsti.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no