Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Forsøpling

Rapportert anonymt 16:49, fre. 9 august 2019

Det er en person som konstant forer duer med brød rett ved food truckene noe som medfører risiko for hygieniske problemer. Han bør helst sitte et annet sted.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no