Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Høye hastigheter

Rapportert anonymt 00:28, lør. 10 august 2019

Kan Ånestadveien skiltes bedre, det står et 30 skilt ved taigaen som «ingen» ser, det er voldsomt stor trafikk i Ånestadveien både med privatbiler og tungtransport , det kjøres i høye hastigheter, og er i tillegg veldig støy av lastebilene som hopper over fartsdumpene Det overholdes ikke vikeplikt i kryssene og det er til tider livsfarlig å gå over veien da gangfelt mangler i tilknytning gangveiene

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no