Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Skader på veien etter mye regn over lang tid. Behov for skraping og eventuelt påfylling av grus.

Publisert av Thomas meiningen 10:33, man. 12 august 2019

Veien er dårlig vedlikeholdt. Etter mye regn i sommer har syversætreskogen blitt verre og verre. Det er store, dype renner som gjør at det snart blir vanskelig å komme frem med personbil.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no