Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelys fungerer ikke

Rapportert anonymt 18:49, man. 12 august 2019

Lyset har ikke fungert i sommer. På motsatt side av veien fra Julebauen 1b og 3

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no