Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vei er gjort smalere ved innkjørsel

Rapportert anonymt 13:58, tir. 13 august 2019

Veien er blitt mye smalere i Kverkane 3, 5704 Voss på grunn av innkjørsel til Kverkane 3. Det her her nå så smalt at utrykningskjøretøy, brannbil, boss bil, brøytebil osv har vanskeligheter med å komme frem spesielt om vinteren. Det er ingen veiskulder her eller noe å gå på. Boss bilen nekter nå å kjøre opp om vinteren. (dette var ikke problem før) Det er også et problem her at rett før innkjørselen så parkeres det ofte bil på høyre side i veien som står halvveis inn i veien. Det vises på oversiktsbilde at murer er sett opp langt utenfor eiendomsgrenser på bekostning av vei. Denne veien fører til 6 hus med flere husstander / leiligheter. Det er spesielt ved innkjørsel til kverkane 3 som er smalest og det er brattest i veien her. Forslag utbedre veien der det er smalest og sette opp autovern heilt ned i krysset til Sivlevegen. Det er uoversiktlig her og det er skolevei for mange barn.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no