Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Overflatevatn har fjerna vegbane.

Rapportert anonymt 13:20, tir. 28 juni 2011

Vegen ned til Sørsidevegen 32 på Ytre Oppedal i Gulen kommune er sterkt skada. Skaden har oppstått 28. 06. 2011. Overflatevatn har vaska vekk ca 50% av vegen i ca 80 meter lengde. Pukksteinen under tidligare vegbane er også delvis flytta på av vatnet. Eg imøteser tilbakemelding fra Gulen kommune om kva tid vegen i næraste framtid vert reparert.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no