Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Smal bru. vegetasjon nord for bru hindrer sikt til møtende trafikk.

Rapportert anonymt 01:18, tor. 22 august 2019

Kratt 10-20 m nord for bru, umiddelbart vest for veien må slås ned for å gjenopprette sikt til møtende trafikk.

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no