Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset lyser ikke.

Publisert av Leif Einar Husebæk 15:42, tor. 22 august 2019

Gatelyset lyser ikke.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no