Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vegen ødelagt etter store regnskyll.

Rapportert anonymt 15:31, tir. 27 august 2019

Etter store regnskyll i sommer er Finnebovegen veldig skrøpelig. Vannet har gravd over veien flere steder. Må skrapes og evt. gruses.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no