Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Vegbanen har begynt og sige

Rapportert anonymt 15:05, fre. 30 august 2019

Det har vært sånn med hull i vegbanen etter att det vart gravd ned ny stikrene

valgfritt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no