Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Hull og fordypning i veibanen

Publisert av Arild Ranøien 17:46, lør. 31 august 2019

Hull i dekker og fordypning som er brå i kantene. Kan gjøre skade på biler som passerer.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no