Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Dårlig og meget misvisende parkeringsoppmerking.

Rapportert anonymt 03:18, man. 2 september 2019

Umulig å vite hvor eller hvordan en skal parkere, er en jungel av tydelig og utydelig parkeringsoppmerking på asfalten. Vanskelig å se hvor en skal parker for både vanlige folk og bevegelseshemmede.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no