Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Fortauet er for skrått til at det blir trygt å gå der på glatta.

Rapportert anonymt 14:39, tir. 3 september 2019

Fortauet utenfor Gogstadveien 27 ble klattet på med ny asfalt i sommer, men det er alt for mye skrå på fortauet, og det renner stadig vann der. Her blir det farlig å gå når det blir glatt

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no