Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Mye leire+ jord+ grus

Publisert av A Bjørnes 15:44, tir. 3 september 2019

Det blir kjørt enorme mengder med deponimasse på Revesand veien helt fra krysset skilsø-veien til Lieng. Det er fare for syklister å motoriserte mc er i det aktuelle område da det slipper lett taket i svinger etc. på grunn av disse massene som blir etter fyllings lastebilene -Spesielt når det er nedbør såpeglatt - Slik har det vært i lang tid ser ut som de kan bruke oppfyllings deponiet til jord produksjon . Veien ser ikke bra ut

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no