Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Opplever vannplaning i Stokkajuvtunnelen (i åpningen)

Rapportert anonymt 08:59, tor. 5 september 2019

Ved mye nedbør renner vannet gjennom tunnelen og samler seg i tunnelåpningen (Stokkajuvtunnelen). Det ser ut til at det ikke bare er vann fra veibane, men det kommer også mye fra fjellsiden/grøften som renner ut i veibanen (både fra oppsiden av tunellen og nede). Kombinert med at det er litt "søkk/hjulspor" i veien blir dette veldig skummelt. Her bør noe gjøres før noen får såpass med vannplaning at en mister kontroll over bilen og smeller rett i tunnelveggen evt. motgående trafikk.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no