Kontakt prosjektgruppen

Du rapporterer at følgende problem er støtende, inneholder personlig informasjon eller lignende:

Gatelyset virker ikke .

Rapportert anonymt 10:04, tir. 10 september 2019

Gatelyset utenfor Østre Bergsveg 6 og 8 virker ikke. Har vært ute av stand lenge.

Liker ikke skjemaer?

Du kan kontakte teknisk støtte via fiksgatami@rt.nuug.no